Συνέδριο Λιβάνου (Μάης 1944)

 1. Γεγονός
 2. Νομικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου - Πολιτικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 17 Μαίου 1944
 4. 20 Μαίου 1944
 5. Λίβανος
 6. Κυβέρνηση 1944 (Απριλίου) Γεωργίου Παπανδρέου [Εξόριστη] - Παπανδρέου, Γεώργιος (1888-1968) - Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. (1902-1986) - Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964) - Σβώλος, Αλέξανδρος Ι. (1892-1956) - Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ. (1904-1995) - Πυρομάγλου, Κομνηνός (1899-1980) - Πορφυρογένης, Μιλτιάδης (1903-1958) - Σαράφης, Στέφανος Γ. (1890-1957) - Καρτάλης, Γεώργιος (1908-1957) - Σοφιανόπουλος, Ιωάννης (1887-1951)
 7. Ελληνική
  1. Με την ονομασία Συνέδριο του Λιβάνου φέρεται στη σύγχρονη ελληνική ιστορία η πανεθνική διάσκεψη με στόχο τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης, που έλαβε χώρα στον Λίβανο, μεταξύ της «ελεύθερης ελληνικής κυβέρνησης» και των οργανώσεων εθνικής αντίστασης που δρούσαν στην Ελλάδα, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή των δυνάμεων του Άξονα (Γερμανίας, Ιταλίας και Βουλγαρίας). Το συνέδριο αυτό, τελώντας υπό την αιγίδα των Άγγλων, ξεκίνησε στις 17 Μαΐου του 1944 και έληξε τρεις ημέρες μετά, στις 20 Μαΐου 1944.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 11:16, 30 Απριλίου 2016)
  1. Q2992925 ⟶ Lebanon conference
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA