Παπακωνσταντίνου, Μιχάλης Γ. (1919-2010)

 1. Πρόσωπο
 2. 01 Νοεμβρίου 1919
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Κοζάνη
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  2. Ένωσις Κέντρου (ΕΚ)
  1. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  1. Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ)
  1. Κυβέρνηση 1964 (Φεβρουαρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1990 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
  3. Κυβέρνηση 1989 (Ιουνίου) Τζαννή Τζαννετάκη