Πρόεδρος Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης

  1. Έννοια
  2. Αξιώματα
  3. Ελληνική
  4. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992) - Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)