Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)

 1. Πρόσωπο
 2. 1903
 3. 22 Ιουνίου 1980
 4. Τραπεζούντα (Τουρκία)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Ικαρία. Τόπος εξορίας
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)