Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά (ΚΚΕ Εσ.-ΑΑ)

  1. Οργανισμός
    1. Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ)
    1. Μπενάς, Τάκης (1925-)