Για τη δεκαετία 1940-1950 : έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..."

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 11 Φεβρουαρίου 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008)
  1. W0006
  1. Περίληψη: Τα κείμενα του τόμου είναι οι ομιλίες που εκφωνήθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα... " Ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της Ιστορίας 1941-1950, που οργάνωσαν τα ΑΣΚΙ και οι εκδόσεις Βιβλιόραμα, στη Στοά του Βιβλίου, στις 11 Φεβρουαρίου 2003. Τα κείμενα του τόμου ακολουθούν τη σειρά των ομιλιών στην εκδήλωση. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

   Biblionet
 5. Original: . - Rules: RDA