Μπουρνάζος, Στρατής. Ένας «αρματωμένος» λόγος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 11 Φεβρουαρίου 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008)
  1. W0006/05
  1. Σύνοψη: Το παρόν έργο εκφωνήθηκε ως ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα... : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της Ιστορίας 1941-1950", που οργάνωσαν τα ΑΣΚΙ και οι εκδόσεις Βιβλιόραμα, στην Στοά του Βιβλίου, στις 11 Φεβρουαρίου 2003

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Για τη δεκαετία 1940-1950 : έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..."