Οικονομική βοήθεια, Αμερικανική

  1. Έννοια
  2. Ελληνική