Το σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα : ο πλήρης απολογισμός της βοηθείας του σχεδίου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]
 3. 1953
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  2. Οικονομική βοήθεια, Αμερικανική
  1. Σχέδιο Μάρσαλ
  1. W0534
  1. Στο εξώφυλλο της έκδοσης του έργου υπάρχει η σημείωση: "Συνετάχθη και εδημοσιεύθη υπό της Ειδικής Οικονομικής Αποστολής του Οργανισμού Κοινής Ασφαλείας"

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA