Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς - Ανατύπωση της έκδοσης του 1945. - Αθήνα: Χωρίς όνομα, [1974-1979].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
 3. Ανατύπωση της έκδοσης του 1945
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 4. [1974-1979]
 5. 98 σελίδες 21 εκατοστά
 6. Ελληνικά θέματα. Κατοχή - Αντίσταση - Εμφύλιος ; 7.
 7. Πανομοιότυπη ανατύπωση του : Αθήνα : Ο Ρήγας, 1945
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.A66 1945
 8. DF849.A66 1945
 9. 938.76 ΑΠΟ
 10. W0010-02
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA