Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

 1. Οργανισμός
 2. 11 Ιουλίου 1927
 3. Θεσσαλονίκη
 4. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Η Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στις 11 Ιουλίου του 1927 και απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές του καθώς και στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Θεωρείται μία μεγάλη και οργανωμένη βιβλιοθήκη στην Βόρεια Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία οργανωτικών και διοικητικών δομών που θα υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τη στελέχωσή της με εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλο για προσανατολισμό και καθοδήγηση του χρήστη, την οργάνωση και συντήρηση συλλογών και την παρακολούθηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής). Σκοπεύει επίσης, στη συγκέντρωση και διατήρηση του σπάνιου και πολύτιμου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, στον εμπλουτισμό του υλικού βάσει των σύγχρονων εξελίξεων και των προτύπων της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας, στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, στην επιμόρφωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, στη συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και από 45 βιβλιοθήκες Σχολών και Τμημάτων.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 07:41, 11 Δεκεμβρίου 2015)
 5. Επίσημη Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης - Ο καταλογος της Βιβλιοθήκης
  1. 785901 ⟶ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κεντρική Βιβλιοθήκη
  1. Q12874633 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 146631795 (Corporate) ⟶ Aristoteleio Panepistēmio Thessalonikēs. Vivliothēkē
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA