Η παρωδία της δίκης των δοσιλόγων και η αυτοκαταδίκη της δεξιάς - Ανατύπωση της έκδοσης του 1945. - Αθήνα: Χωρίς όνομα, [1974-1979].

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  3. Ανατύπωση της έκδοσης του 1945
    1. Αθήνα
    1. Χωρίς όνομα
  4. [1974-1979]