Αποστόλου, Λευτέρης. Ναπολέων Ζέρβας "ο Μισθοφόρος"

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  1. Σαμπατακάκης, Θεόδωρος Δ. (1972-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Ήπειρος
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Ζέρβας, Ναπολέων (1891-1957)
  2. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  1. W0011
  1. Παρουσίαση: .... Εδώ πρόκειται για την αναδημοσίευση μέρους του αρχείου του ΕΔΕΣ, που περιήλθε στα χέρια του ΕΛΑΣ στα τέλη του φθινοπώρου 1943 και πρωτοδημοσιεύθηκε από τον Λευτέρη Αποστόλου στην |Ελεύθερη Ελλάδα| το 1945. Η παρούσα έκδοση εμπλουτίζεται με στοιχεία από το προσωπικό αρχείο του Αποστόλου, εφημερίδες της περιόδου 1945-1947 και τον αντιστασιακό τύπο του 1942-1944.
   Τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνουν, αποσαφηνίζουν και τεκμηριώνουν ορισμένες από τις αιτιάσεις σχετικά με τον ρόλο, τον χαρακτήρα, την οργάνωση, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά του ΕΔΕΣ και του αρχηγού του. Μετά την καθυστερημένη και προβληματική έξοδο του Ζέρβα στο βουνό τον Ιούλιο του 1942, ο ΕΔΕΣ αναπτύχθηκε από τους Βρετανούς ως αντίβαρο στον ΕΛΑΣ από τις αρχές του 1943. Τότε η "Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία" του καταστατικού του ΕΔΕΣ (σσ. 43-44) αντικαταστάθηκε από τη δήλωση υποταγής του Ζέρβα στους Βρετανούς και στον Γεώργιο Β', και ο αρχηγός του ΕΔΕΣ ανέλαβε διμέτωπο αγώνα εναντίον ξένων κατακτητών και γηγενών κομμουνιστών. Για τον Ζέρβα, ο αγώνας αυτός ήταν "κατά 90% πολιτικός και 10% στρατιωτικός" (σελ. 48) και διακρινόταν σε τρεις φάσεις: κατά των κατακτητών, κατά των κομμουνιστών, και εν συνεχεία για την "προσαρμογή του Ελληνικού Λαού προς τας μεταπολεμικάς πολιτειακάς αντιλήψεις" (σελ. 49-50)....

   Από άρθρο του Θ. Σφήκα στην "Αυγή" στις 18/4/2005
 5. Original: . - Rules: RDA