Νίκος Ζαχαριάδης : η πορεία ενός ηγέτη 1923-1949 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φιλίστωρ, c2000.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομματικές διαστάσεις
  1. Σιδερίδου, Αγνή
  2. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  1. Λεονταρίτης, Γεώργιος Α. (1945-)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 4. c2000
  1. Σημείωση: Η έκδοση περιέχει παράρτημα με κείμενα της Κομμουνιστική Επιθεώρησης (ΚΟΜΕΠ) για τον Νίκο Ζαχαριάδη. Επίσης περιέχει το έργο της Αγνής Σιδερίδου με τίτλο "Λευτέρης Αποστόλου: Μια ανθρώπινη εικόνα". Επίσης περιέχει εισαγωγή του Γιώργου Α. Λεονταρίτη με τίτλο "Ο αρχηγός του ΚΚΕ"