Σιδερίδου, Αγνή. Λευτέρης Αποστόλου: μια ανθρώπινη εικόνα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σιδερίδου, Αγνή
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
  1. W0012/01
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται εντός του έργου του Λευτέρη Αποστόλου, Νίκος Ζαχαριάδης : η πορεία ενός ηγέτη 1923-1949 στις σελίδες 167-199. Η Αγνή Σιδερίδου ήταν κόρη της Ηλέκτρας Αποστόλου και ανηψιά του Λ. Αποστόλου.

 5. Original: . - Rules: RDA