Το θέμα της αριστεράς στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ), 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κομματικές διαστάσεις
  2. Ανανεωτική αριστερά
  1. Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ)
  2. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ)
 4. 1964