Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ). Το θέμα της Αριστεράς στην Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ)
  2. Αποστόλου, Λευτέρης (1903-1981)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. 1964
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Ανανεωτική αριστερά
  2. Κομματικές διαστάσεις
  1. W0013
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό έχει κυκλοφορήσει με δύο εντελώς διαφορετικούς τίτλους. Ο τίτλος της 1ης έκδοσης του 1964 ήταν "Ανανεωτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ). Το θέμα της Αριστεράς στην Ελλάδα". Η έκδοση του 1965 είχε τίτλο ""Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος" : (Η ιστορία ενός συνθήματος και οι μεταμορφώσεις του)". Περιείχε επιπλέον μια εισαγωγή της Βούλας Δαμιανάκου  και παράρτημα με επίσημα κείμενα στελεχών του ΚΚΕ της εποχής του εμφυλίου. 

 5. Original: . - Rules: RDA