Η αμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα 1943-1949 - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1991.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Wittner, Lawrence S. (1941-)
  1. Νάντρις, Χρύσα
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Βάνιας
 3. 1991