Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 1946-1949 - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2000-2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
 3. 2000-2001
 4. 2 τόμοι (695 + 678 σελίδες) φωτογραφίες ; 25x17 εκατοστά
 5. 960-8087-10-4(set). - 960-8087-12-0(τόμος 1). - 960-8087-13-9(τόμος 2).
 6. Βιβλιογραφία: 2ος τόμος (σελίδες 641-654). - Ευρετήριο: 2ος τόμος (σελίδες 655-678)
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΜΑΡ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)05817/2002-1
  1. Περιεχόμενα: 
   1ος τόμος:
   Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Προς τον Εμφύλιο
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο πόλεμος
   2ος Τόμος:
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

 7. DF849.52.M37 2000
 8. 938.774 ΜΑΡ
 9. W0019-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA