Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, 1946-1949 - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2000-2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Μαργαρίτης, Γιώργος (1954-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
 3. 2000-2001
  1. Περιεχόμενα: 
   1ος τόμος:
   Πρόλογος
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Προς τον Εμφύλιο
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο πόλεμος
   2ος Τόμος:
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ