Δεκέμβρης του '44 : νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις : καταθέσεις σ' ένα επιστημονικό συμπόσιο - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
  1. Αθήνα
  1. Φιλίστωρ
 3. 1996