Φαράκος, Γρηγόρης Κ. Απελευθέρωση με ένοπλη σύγκρουση : η στάση και οι θέσεις του ΚΚΕ

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 13 Μαίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 02/1945
  1. Κομματικές διαστάσεις
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  2. Ελλάδα
  1. W0028/04
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο «Ο Δεκέμβρης του 1944 στο πλαίσιο των μεταπολεμικών εξελίξεων»,  που διοργάνωσε η Ομάδα Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με τις εκδόσεις Φιλίστωρ, στην Αθήνα, στις 13-14 Μαΐου 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεκέμβρης του '44 : νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις