Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση - Αθήνα: Θεμέλιο, 1984.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Θεμέλιο
  3. 1984