Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση - Αθήνα: Θεμέλιο, 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αθήνα
  1. Θεμέλιο
 3. 1984
 4. 598 σελίδες 21 εκατοστά
 5. Ιστορική Βιβλιοθήκη : Θεμέλιο
 6. 960-310-005-6 - 978-960-310-005-8
 7. Πρόλογος: Α. Λιλή Μακράκη, πρόεδρος MGSA 1977-1979
  1. Ακαδημία Αθηνών. Βιβλιοθήκη938.76 ΙΑΤ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ-2128-WN
 8. DF833.G716 1984
 9. 938.76 ΕΛΛ
 10. W0031-02
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA