Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

 1. Οργανισμός
 2. 1980
 3. Αθήνα
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  1. Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ. (1956-)
  1. National Documentation Centre (Greece) [Αγγλική]
  1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), ιδρύθηκε το 1980 στην Αθήνα, με χρηματοδότηση σχετικού αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ προκειμένου να ενισχύσει τη συγκέντρωση και διάθεση υλικού σχετικού με θέματα έρευνας, και να διασφαλίσει την καθολική προσβασιμότητα σε αυτά. Αποτελεί επιμέρους ελληνικό εθνικό οργανισμό του άλλοτε Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών (σημερινό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Τ. (ΕΣΕΚΤ) καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του.

   Το έργο του Ε.Κ.Τ. εστιάζει στην προώθηση και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού το Ε.Κ.Τ. θέτει επιμέρους στόχους [2], οι οποίοι όπως δηλώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του είναι:

   1. Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος υποστηρικτικού για την έρευνα και την τεχνολογία
   2. Λειτουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης για ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και τεχνολογίας.
   3. Λειτουργία σύγχρονου ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σε τομείς επιστήμης και τεχνολογίας με παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
   4. Ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου έρευνας και τεχνολογίας, με έμφαση στις λειτουργίες συλλογής, ψηφιοποίησης, οργάνωσης και διάθεσης
   5. Συλλογή και απεικόνιση στοιχείων για την έρευνα και την τεχνολογία στην Ελλάδα, καθώς και παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.
   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 08:36, 9 Οκτωβρίου 2015)
 4. Επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Κ.Τ.
  1. 766859 ⟶ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  1. Q12876738 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 314927748 (Corporate) ⟶ Ethnikó Kéntro Tekmīríōsīs (EKT)
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA