Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καστανάρας, Γιάννης
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
  4. 2003