Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), ένας τύπος επαναστατικής εξουσίας : πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2012.

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Πολιτικές διαστάσεις
    2. Κρατικές διαστάσεις
    1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
  3. 2012
  4. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2012