Σκαλιδάκης, Γιάννης. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (1944), ένας τύπος επαναστατικής εξουσίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκαλιδάκης, Γιάννης (1977-)
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Κρατικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. W0036
 5. Διατριβή (διδακτορική) -- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2012
  1. Περίληψη: Η μελέτη επιχείρησε να ερευνήσει το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο της συγκρότησης μιας νέας μορφής εξουσίας –της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)– μέσα στην κατεχόμενη από τον Άξονα Ελλάδα. Όπως δηλώνεται και στον τίτλο της, πρόκειται για μια ιστορική μελέτη των όρων –οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών– που έκαναν όχι μόνο δυνατή αλλά και αναγκαία τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός κεντρικού πολιτικού οργάνου στην επικράτεια της Ελεύθερης Ελλάδας. Η εξέλιξη της έρευνας έκανε εμφανές το ιδιαίτερο βάρος που είχε η σταδιακή συγκρότηση και ενοποίηση της απελευθερωμένης ζώνης, γνωστής ως Ελεύθερης Ελλάδας, στη δημιουργία της ΠΕΕΑ ως εκδοχής μιας αναγκαίας μορφής διοίκησης και συντονισμού, δηλαδή εξουσίας. Το βασικό ερώτημα ήταν το εξής: ποιος ο λόγος δημιουργίας της ΠΕΕΑ; Η βασική αντίληψη –που οδήγησε στις μεθοδολογικές επιλογές– ήταν η όποια απάντηση να μην περιοριστεί στο επίπεδο της πολιτικής ιστορίας, της ερμηνείας δηλαδή των προθέσεων και των συνεπειών της δράσης των πολιτικών υποκειμένων, αλλά να λάβει υπόψη της τους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις του εγχειρήματος και την κοινωνική του απήχηση. Ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι της κοινωνικής ιστορίας, με την έννοια της προσπάθειας κατανόησης των οικονομικών και κοινωνικών λειτουργιών, στις οποίες στηρίζονται κάθε φορά οι συλλογικές αντιλήψεις και δράσεις. ...

   Bιβλιοθήκη του ΑΠΘ
  1. Η διατριβή στην academia.edu
 6. Original: . - Rules: RDA
  1. Η ελεύθερη Ελλάδα