Βερβενιώτη, Τασούλα. Παιδομάζωμα ή/και παιδοφύλαγμα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. "Παιδομάζωμα"
  1. W0039/03
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 83-107 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφ

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952