Χατζηβασιλείου, Ευάνθης. Εξωτερική πολιτική και επιλογή κόσμων : προσλήψεις του διεθνούς συστήματος κατά την έναρξη του Ψυχρού πολέμου, 1944-1952

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χατζηβασιλείου, Ευάνθης (1966-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μετά 1950
  1. Ψυχρός πόλεμος
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0039/09
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 267-285 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952