Μαρκέτος, Σπύρος. Η ελληνική άκρα δεξιά τη δεκαετία του 1940

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μαρκέτος, Σπύρος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ακροδεξιά
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0039/10
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 287-325 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952