Παπαστράτης, Προκόπης. Οι κυβερνήσεις εξορίας : ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Κρατικές διαστάσεις
  2. Ελληνικές κυβερνήσεις περιόδου 1941-1949
  1. W0038/01
  1. Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 197-259 του Γ1 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945