Χαρλαύτη, Τζελίνα. Η ακμή του ναυτεργατικού κινήματος της "Ελευθέρας Ελλάδος" στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χαρλαύτη, Τζελίνα (1958-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Ναυτιλιακές διαστάσεις
  1. W0038/02
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 261-283 του Γ1 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945