Παπαθανασίου, Ιωάννα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της ιστορίας 1940-1945

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Παπαθανασίου, Ιωάννα (1958-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Κομματικές διαστάσεις
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0038/06
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 79-151 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945