Λούκος, Χρήστος Κ. (1944-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1944
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)