Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1971
 3. Αθήνα
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
  2. Λαμπροπούλου, Δήμητρα (1969-)
  3. Λούκος, Χρήστος Κ. (1944-)
  4. Μπάλτα, Νάση
  5. Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)
  6. Παπαστράτης, Προκόπης (1945-)
  7. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-)
  8. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
  9. Χαρλαύτη, Τζελίνα (1958-)
  10. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-)
  11. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
  12. Αλβανός, Ραϋμόνδος (1971-)
  13. Παπαθεοδώρου, Γιάννης (1970-)
  1. Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού είναι ή συνέχεια της Ελ­ληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1971 από ομάδα φοιτητών, πανεπιστημιακών βοηθών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και φιλολόγων-ιστορικών. Πυ­ρήνας της ομάδας αυτής ήταν τα μέλη του φροντιστηρίου της ελ­ληνικής και λατινικής παλαιογραφίας, το οποίο άρχισε να λειτουρ­γεί το 1968 με δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Ντόκο, βοηθό τότε στο Ιστορικό Σπουδαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη­μίου Αθηνών και αργότερα καθηγητή στο Ιόνιο Πα­νεπιστήμιο. Τα μαθήματα γίνονταν έξω από το Πανεπιστήμιο (στο Ιδιωτικό φροντιστήριο Αραχωβίτη) και τα παρακολουθούσαν ελεύ­θερα φοιτητές, πανεπιστημιακοί και άλλοι που είχαν ενδιαφέρον για την παλαιογραφία. Σκοπός του φροντιστηρίου ήταν, γενικά, η εξοικείωση των μελών του με τη μεσαιωνική ελληνική και λα­τινική παλαιογραφία, αλλά και η προετοιμασία των μελλοντικών υποτρόφων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυ­ζαντινών Σπουδών της Βενετίας, για τους οποίους το μάθημα της παλαιογραφίας ήταν απαραίτητο προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Πρέπει να υπογραμμιστεί όμως ότι το φροντιστή­ριο δεν ήταν μόνο ένα σχολείο παλαιογραφίας. Ήταν συγχρόνως και ένα ζεστό φιλικό στέκι. Ιδιαίτερα για τα νεότερα μέλη του, και ένας χώρος ελευθέρων συζητήσεων και επιστημονικού προβλημα­τισμού μέσα σε μιαν εγκάρδια και ανάλαφρη ατμόσφαιρα, σε μία εποχή που δεν περίσσευαν οι δυνατότητες για τέτοιου είδους συ­ναντήσεις.

   Από την ιστοσελίδα της ΕΜΝΕ
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 394685 ⟶ Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
  1. 138460120 (Corporate) ⟶ Hetaireia Meletēs Neou Hellēnismou (Athens, Greece)
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA