Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ. Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Ματθιόπουλος, Ευγένιος Δ. (1959-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Εικαστικές τέχνες
  1. W0038/10
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 263-302 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945