Καγγελάρη, Δηώ. Η θεατρική σκηνή 1941-1953

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καγγελάρη, Δηώ
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2007
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Θεατρικές διαστάσεις
  1. W0038/12
 5. Περιέχεται στις σελίδες 335-362 του Γ2 τόμου του έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 335-362 του Γ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β' παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή - αντίσταση 1940-1945". - Περιέχει βιβλιογραφία

 6. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1940-1945