Σιδέρης, Νίκος (1952-)

  1. Πρόσωπο
  2. 20 Ιανουαρίου 1952
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)