Η λογική του παραλόγου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
  2. Σιδέρης, Νίκος (1952-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Ψυχολογικές διαστάσεις
  1. W0606/08
  1. ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ, πέρα από τα πολιτικοστρατιωτικά μπλοκ, συγκρούονται και δύο ασύμβατα μεταξύ τους νοητικά συστήματα λόγου και φαντασίας. Αναλύοντας τους τρόπους σκέψεις και συμπεριφοράς των αντιπάλων, διαπιστώνουμε ότι μια συμπαιγνία φαντασίας και πραγματικότητας ευνόησε τη μη ρεαλιστική αντίληψη και ανάλυση των περιστάσεων και, τελικά, την επικράτηση λογικών παραφροσύνης. Με την Απελευθέρωση αλλάζουν οι συνθήκες και ανασημαίνονται οι διεργασίες. Η Αντίσταση παύει να λειτουργεί νομιμοποιητικά. Γίνεται πηγή κατηγοριών, όπως «ριψάσπιδες» έως «προδότες», οι κυβερνητικοί και οι συνεργάτες. Και «δόλιοι» αντιστασιακοί, οι αριστεροί, που είχαν ήδη έτοιμη την «ανταρσία» και την «αντεθνική συμπεριφορά».

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950