Λάζος, Κώστας Σ (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1930
  3. Έλληνας
  4. Ελληνική υπηκοότητα