Λάζος, Κώστας Σ (1930-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1930
  3. Έλληνας
  4. Ελληνική υπηκοότητα
  5. Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  6. Παιδιά - έφηβοι την περίοδο του εμφυλίου
  7. Άνδρας
    1. 384983 ⟶ Λάζος, Κώστας Σ., (1930-)
  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA