Κόκκοτας, Βασίλης

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Αρχειονόμος
  4. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Βασίλης Κόκκοτας έχει σπουσάσει αρχειονομία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο