Κωστόπουλος, Τάσος (1965-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1965
 3. Έλληνας
 4. Ελληνική υπηκοότητα
 5. Ερευνητής - Δημοσιογράφος
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική
  1. Δημοσιογράφος, υποψήφιος διδάκτορας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγγραφέας των βιβλίων: Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία (Μαύρη Λίστα, Αθήνα 2000), Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη (Φιλίστωρ, Αθήνα 2005), Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922 (Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007) και Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους, 1956-2008 (Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009).

   Blod (5/1/2016)
  1. LC|nr 95005303 ⟶ Kōstopoulos, Tasos
  1. 746284 ⟶ Κωστόπουλος, Τάσος
  1. 0000 0000 4999 2195 ⟶ Kōstópoulos, Tásos, 1965-
  1. 71278824 (Personal) ⟶ Kōstopoulos, Tasos