Δημιουργοί επιστημονικών έργων

  1. Έννοια
  2. Συγγραφική ιδιότητα προσώπων
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Συγγραφική ιδιότητα προσώπων" εντάσσονται πρόσωπα που έχουν συγγράψει επιστημονικά έργα ακολουθώντας ακαδημαϊκές μεθοδολογίες συγγραφής, όπως χρήση αρχειακού υλικού, χρήση βιβλιογραφικών παραπομπών και παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας.

  4. Original: . - Rules: RDA