Βουλή των Ελλήνων

 1. Οργανισμός
 2. Αθήνα
 3. Κρατικοί φορείς
 4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
  1. Βουλή των Ελλήνων. Βιβλιοθήκη
  1. Αθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  2. Γονατάς, Στυλιανός Ε. (1876-1966)
  3. Θεοτόκης, Ιωάννης (1880-1961)
  4. Τσιριμώκος, Ηλίας Ι. (1907-1968)
  5. Σοφούλης, Θεμιστοκλής Π. (1860-1949)
  1. Hellenic Parliament [Αγγλική]
  1. Η Βουλή των Ελλήνων είναι το νομοθετικό σώμα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το τρέχον Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό σώμα, ο αριθμός των μελών του οποίου ορίζεται με νόμο και πρέπει να κυμαίνεται από 200 μέχρι 300. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο συγκροτείται από 300 μέλη τα οποία εκλέγονται από το εκλογικό σώμα για περίοδο τεσσάρων ετών. Η παρούσα κοινοβουλευτική σύνθεση προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση την 3η Οκτωβρίου 2015.

   Τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, που ασκούν τη νομοθετική εξουσία στην Ελλάδα, εκλέγονται από το εκλογικό σώμα με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. Η Βουλή μπορεί να διαλυθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προκηρυχθούν εκλογές πρόωρα για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται από το Σύνταγμα, όπως για παράδειγμα μετά από πρόταση της Κυβέρνησης για ανανέωση της λαϊκής εντολής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Από το 1974 μόνο η Βουλή της Δ΄ Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας (1985-1989) τερμάτισε φυσιολογικά την θητεία της με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την προηγούμενη βουλευτική εκλογή.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 16:33, 13 Ιανουαρίου 2017)
 5. Επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής
  1. 591875 ⟶ Ελλάς. Βουλή
  1. Q477089 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 0000 0000 8729 3897 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 262730920 (Corporate) ⟶ Greece. Voule
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA