Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949 - Αθήνα: Ολκός, 1992.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Engberg, Sysse Gudrun (1939)
    1. Αθήνα
    1. Ολκός
  3. 1992