Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1997.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αθήνα
    1. Φιλίστωρ
  3. 1997