Θρασυβούλου, Δημήτρης. Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο : το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
    1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
  2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
  3. 17 Ιανουαρίου 2010
  4. Ελληνικά
    1. Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946
    1. Σάμος (Νησί)
    1. Επισιτισμός πληθυσμού
    2. Οικονομικές διαστάσεις
    1. Γρηγορίου, Γεώργιος Θ. (1909-1970)
    1. W0046/03
    1. Σημείωση:
      Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

  5. Original: . - Rules: RDA
    1. Η εποχή των ρήξεων