Θρασυβούλου, Δημήτρης. Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο : το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 03/1946
  1. Σάμος (Νησί)
  1. Επισιτισμός πληθυσμού
  2. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Γρηγορίου, Γεώργιος Θ. (1909-1970)
  1. W0046/03
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή των ρήξεων