Λάζου, Βασιλική. Οι "εσωτερικοί πρόσφυγες" του εμφυλίου πολέμου : ζητήματα χαρακτηρισμού και πρόνοιας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λάζου, Βασιλική (1973-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Ιανουαρίου 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μετακινήσεις πληθυσμών
  2. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. W0046/04
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στη Συνάντηση Κοινωνικής Ιστορίας με τίτλο «Δεκαετία 1940 : η εποχή των ρήξεων» που διοργανώθηκε από το Φόρουμ Κοινωνικής Ιστορίας, στην Αθήνα στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2010.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-) [Επιμελητής]. Η εποχή των ρήξεων